Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Služby » Reference

Reference

Našich školení a přednášek se za dobu, co je pořádáme, zúčastnila celá řada zájemců - jednotlivci, pracovníci webdeveloperských studií či informatici obcí, měst a krajů.

Vybrané reference - přednášky

Kabinet informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU se zaměřuje na vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků. Jeho politikou je stálý rozvoj se zaměřením na nové technologie a trendy jejich rozvoje a také aktivní propojování výuky s praxí.
Radka Pavlíčka jsme si pozvali do kurzu Blok expertů, který představuje studentům informačních studií a knihovnictví zajímavé osobnosti z praxe. Spolu s Romanem Kabelkou připravili studentům přednášku na téma tvorby přístupného webu. Radek připravil informačně nabitou, ale stále velmi dobře srozumitelnou přednášku pokrývající řadu témat, kterou přizpůsobil oborovému kontextu. Roman ji doplnil praktickou ukázkou toho, jak se uživatel se zrakovým postižením pohybuje na webu a v online katalogu knihovny.
O kvalitě přednášky nejlépe svědčí výsledky interní evaluace předmětu, ve které studenti přednášku označili v rámci celé semestrální výuky za nejpřínosnější pro své další studium či budoucí zaměstnání.
Děkujeme za zajímavou a zejména přínosnou přednášku!

Kontaktní osoba: Ladislava Suchá, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU

Aj po toľkých rokoch osvety a spolu s právnymi podkladmi má zmysel hovoriť o prístupnosti. Prezentácia sa niesla hlavne v duchu búrania mýtusov ohľadne prístupnosti typu: je to drahé, časovo náročné, cieľová skupina je malá a podobne. Podľa mňa sa podarilo všetky vyvrátiť, hovorilo sa aj o prínose pre ostatných napríklad v podobe lepšieho zobrzovania takýchto stránok na mobilných zariadeniach.

Citace z článku Moje poznámky a fotografie z konferencie WebExpo 2010

Vybrané reference - prezentace tématiky přístupnosti na konferencích

Radek Pavlíček a Roman Kabelka měli v předsálí Design Hall (Aula) stánek, ve kterém zájemcům ukazovali, jaké je žít s poruchami zraku. Radek Pavlíček půjčoval lidem brýle simulující různé poruchy, jako je absence periferního vidění, absence středového vidění (kdy člověk vidí jen periferně), šedý zákal, selektivní slepota, úplná slepota… Roman, sám nevidomý, seděl u laptopu s čtečkou, která převádí text na Braillovo písmo, zájemcům odpovídal na dotazy a ukazoval, jak nevidomí pracují na počítači, jak se pohybují v OS, jak brouzdají po internetu, čtou, programují atd. Krom prezentace na stánku měli v sobotu odpoledne také přednášku na téma přístupnosti (“Přístupnost – návrat je kořenům”). Radek Pavlíček přednášel na WebExpo loni: WCAG 2.0 – nový pohled na přístupnost a téma přístupnosti, podávané člověkem z nejpovolanějších, je tak příjemným osvětovým evergreenem.

Citace z článku WebExpo 2010: nová inspirace v magazínu Zdroják.

Už vím, že mít zrakové postižení a ovládat počítač není žádná sranda
Tedy, ne že bych si předtím myslela opak. Ale na letošním Expu jsem se seznámila s Radkem Pavlíčkem a Romanem Kabelkou z Tyflocentra, kteří mě to nechali vyzkoušet na vlastní kůži.
Radek mi půjčil několik brýlí simulujících oční vady — zákal, absenci periferního i středového vidění i úplnou slepotu… Je to docela silný zážitek. Roman je nevidomý programátor / kodér a během celých dvou dnů konference ukazoval zájemcům, jaké to je — na laptopu se čtecím řádkem předváděl svou běžnou práci s počítačem, browzdání po webu atd. Taky jsem se dozvěděla, že naučit se psát na klávesnici může být otázka několika týdnů — fíha.

Citace z článku Nejlepší okamžiky z WebExpo 2010 aneb O co jste možná přišli

Radek je již na Webexpu známou postavou a vždy má něco hodnotného, co chce návštěvníkům sdělit. Je vedoucím Centra pomůcek a informatiky v brněnském Tyflocentru, o.p.s. Jeho přednášky se vždy týkají tématu návrhu webů pro hendikepované uživatele, a jak zjistíme, přístupnost se netýká vždy menšiny. Na začátku poskytl několika zájemcům možnost zkusit si několik brýlí speciálně upravených tak, aby simulovaly nějakou optickou vadu. Já jsem měl tu možnost vyzkoušet si brýle s vadou „ztráty centrálního vidění“ a chvíli jsem takto sledoval přednášku. Věřte, že hendikepovaní to mají opravdu těžké. Hlavní myšlenka jeho letošní přednášky na Webexpu byla: Přístupnost se netýká jen malé skupiny lidí. Přístupnost se dnes týká prakticky kohokoliv.

Citace z článku Co přinesla konference WebExpo 2010 na blogu Dobrého webu.

Vybrané reference - privátní školení

Pecka Design

Pecka Design patří mezi špičková webdeveloperská studia. V květnu 2008 jsme pro jeho pracovníky uspořádali jednodenní privátní školení tvorby přístupného webu. O tom, jak byli se školením spokojeni, se dočtete v aktualitě Školení tvorby přístupného webu na webu společnosti Pecka Design.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Bukovský, projektový manažer

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje bere přístupnost webu opravdu vážně. V září 2008 jsme na základě jejich objednávky připravili dvoudenní školení přístupnosti pro pracovníky kraje a informatiky obcí s rozšířenou působností. I toto školení bylo hodnoceno velmi pozitivně.

Školení tvorby přístupného webu na našem úřadě proběhlo ve dvou částech určených pro informatiky obcí a pro dodavatele materiálů pro web. Při obou školeních byl kladen důraz na tyto skupiny posluchačů.
Celkově považuji školení za přínosné pro všechny účastníky. Úvodní film uvedl účastníky školení do problematiky života lidí s různým druhem postižení a názorně ukázal v čem tkví jejich omezení v používání webu, e-mailu i jiných technologií. V dalších částech školení byla podrobně probrána celá problematika, jak z pohledu současné legislativy a potřeb uživatelů, tak i praktických kroků a řešení jednotlivých úskalí, s konkrétními návrhy k jejich překonání. Školení bylo vhodně doplněno ukázkami asistivních technologií a autentickými materiály. Za zmínku také stojí vysvětlení, jak se provádí testování přístupnosti webových stránek.
Přednášející hovořil srozumitelně, spisovně a velmi názorně popisoval předkládanou problematiku. Z projevu byl patrný velký rozsah praktických zkušeností a široký teoretický přehled školitele.
Toto školení bych doporučil všem, kteří se podílejí na tvorbě webových stránek, ať už v roli dodavatele materiálů pro web, zpracovatele i tvůrce webu samotného. Ze školení vyplynulo, že každý, kdo se na tvorbě webu byť jen částečně podílí by měl mít alespoň základní povědomí o existenci této problematiky. Každý zúčastněný může svým dílem přispět ke tvorbě přístupného webu.
Jediný návrh ke školení, který považuji za potenciálně přínosný, je mírně rozšířit i problematiku jiných než zrakových handicapů. Jinak považuji školení za vyvážené.
Přeji mnoho úspěchů v další činnosti školiteli, posluchačům i uživatelům, kteří využívají a oceňují možnosti přístupného webu.

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Pokluda, informatik Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Hodnocení z anonymních dotazníků

Hodnotné, odnáším si zejména poznání, že vnímání webu nevidomým je naprosto odlišné od ostatních. Dále složení "střípků", které když bude tvůrce webu ctít, zpřístupní web pro mnoho dalších handicapovanch lidí. Díky.
Uvědomila jsem si, jak je přístupnost webu důležitá. Kurz byl fundovaně a příjemně podán.
S kurzem jsem byl velice spokojen. Dozvěděl jsem se, jaké mají handicapovaní uživatelé webových stránek problémy a možnosti, jak jim tyto problémy vyřešit nebo co nejvíce usnadnit. Výklad byl velice srozumitelný a přehledný.
Kurz hodnotím vysokou známkou, splnil víc, než jen má očekávání. Dozvěděla jsem se o spoustě věcí, na které je třeba si dát pozor při tvorbě web stránek, aby byly přístupné i pro zrakově postižené. Jsem ráda, že jsem získala nové vědomosti a doufám, že jim budu moci využít při tvorbě nových stránek. Děkuji.
Kurz byl velice přínosný, chyby, které zde byly zmiňovány, se na našich stránkách rozhodně objevují. Konečně jsem se dověděla konkrétní postup, jak dodržovat ideu "bezbariérového webu".
Jedná se o složitější problematiku, než se může na první pohled zdát. Na základě vyhlášky nelze poznat, do jaké míry či hloubky problém zasahuje. V současné době chbí jakákoliv praktická zkušenost a ukázka. Na základě školení jsem poznal, kde je třeba na webu zapracovat, využiji některé praktické ukázky a jsem potěšen, že některé problémové oblasti máme v pořádku. Převládá však pocit, že je třeba "zapracovat řádně". Díky za odkrytí problematiky, i když mám "hlavu jako balón" a dnešní spánek nebude klidný.
Lektor byl vynikající! Pěkný výklad, srozumitelný, velmi pěkný projev, odborně zdatný! Měl i pěknou češtinu. Kurz byl velmi zajímavý a přínosný. Nejsem si pouze jistá, zda-li budu schopná z jednodenního školení všechny poznatky a informace použít v praxi. Nevím ani v tuto chvíli, co všechno ze školení budu muset/moci použít, co se ode mne bude očekávat. Jinak byl ale kurz vynikající a velmi dobře připravený!
Látka byla podána se znalostí věci, praktické ukázky byly přínosem pro pochopení problémů přístupu a podávaným informacím.
Školení mi plně vyhovovalo. Obsahovalo velmi zajímavou část s možností vidět při práci nevidomého člověka. Za tuto možnost moc děkuji. Ostatní témata byla strukturovaně zpracována a neměl jsem problém všemu porozumět.
Přednáška byla pro mě jako webového grafika velmi přínosná a ukázala mi další pohled na web. Jako nejlepší se mi zdály přímo poznatky nevidomého, takto část by možná zasloužila i samostatný den.
Výborné pro seznámení se z praktického hlediska s technikými prostředky pro postižené - JAWS, klávesnice. Oceňuji ukázky úprav s příklady a přístup lektora.