Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Aktuality » Přístupnost elektronických dokumentů a Spisová služba

Přístupnost elektronických dokumentů a Spisová služba

Od února 2022 vstoupila v platnost novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, která mimo jiné specifikuje povinnost technické přístupnosti elektronických dokumentů při výkonu spisové služby na úřadech, jež zastřešuje veškerou práci s dokumenty na úřadech. V praxi se to týká všech elektronických dokumentů, které musí obsahovat tzv. textovou vrstvu a další prvky, díky kterým jsou přístupné asistivní technologii (jako jsou např. odečítače obrazovky).

Detailnější a přehledný popis viz:

Pro potřeby běžnými aplikacemi generovaných přístupných dokumentů MS Office nebo PDF srovnej např. kapitolu:

Specifickým případem jsou komplexní informační systémy používané pro celý proces generování i správy dokumentů, kde část zajištění konečné přístupnosti závisí na připravenosti technologie takové dokumenty vytvářet. I v tomto případě ale musí jejich nástroje autor výsledného dokumentu správně používat.

Této problematice se věnuje připravovaný dokumen: