Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Testování přístupnosti

Testování přístupnosti

Neklade váš web nebo mobilní aplikace uživatelům překážky v jejich používání? Nevylučujete některou skupinu uživatelů svého webu nebo aplikace? Zjistěte, jak je na tom váš obsah z hlediska přístupnosti.

U subjektů veřejného sektoru je přístupnost webových stránek a mobilních aplikací, neomezující žádnou skupinu uživatelů, vyžadována zákonem č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Testování stránek a aplikací vede ke zjištění úrovně přístupnosti pro široké spektrum uživatelů se zrakovým, sluchovým, motorickým nebo kognitivním postižením. Zvláště těžce zrakově postižení uživatelé internetu, kteří jsou v přístupu k internetu a získávání informací z něj značně znevýhodněni, čelí největším bariérám v přístupnosti a používání Internetu. Rozšiřující se nabídka a uplatnění mobilních aplikací, které jsou čím dál více využívány také uživateli se zdravotním omezením, je také výzvou pro vývojáře, aby věnovali pozornost jejich přístupnosti.

Jak testujeme?

Při testování se zaměřujeme na tzv. reálnou přístupnost webu. Nejsme teoretici, odškrtávající na základě teoreticky nabytých znalostí splnění jednotlivých pravidel přístupnosti. Testujeme prakticky. Náš tým tvoří zkušení testeři s těžkým postižením zraku, kteří testování realizují. Weby a aplikace testujeme za pomoci asistivních technologií (screen readery, softwarové lupy, braillské řádky), které zdravotně postižení návštěvníci webu používají, a využíváme také další vývojářské testovací nástroje. U mobilních zařízení testování s odečítačem doplňuje testování s externí klávesnicí simulující ovládání mobilu spínačem. Naše testování je v souladu s normou EN 301 549 (PDF; 2,18 MB), a tedy metodikou WCAG 2.1, vyžadovanou zákonem č. 99/2019 Sb.

Nabízíme vám:

Audit přístupnosti

Proč si test objednat u nás?

Léta zkušeností

Máme mnohaleté zkušenosti, přístupnosti webových stránek se aktivně věnujeme od roku 2000 a v oblasti přístupnosti jsme dosáhli významných úspěchů.

Netestujeme teoreticky, ale prakticky

Naše testy nespočívají v pouhém odškrtávání splnění či nesplnění pravidel metodiky přístupnosti na základě teoretických znalostí. Dennodenně používáme speciální software i hardware, se kterým zdravotně postižení uživatelé při práci s PC (a tedy i na webu) nebo mobilními zařízeními pracují, a ten při testování aktivně používáme.

Náhradní plnění

Testy objednané u společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s., která trvale zaměstnává více než 50% zdravotně postižených pracovníků, můžete uplatnit jako tzv. náhradní plnění.

Objednávka testů

Pokud máte o test zájem, kontaktujte nás na e-mailu:

Termín dodání výsledků testu závisí na počtu aktuálně vyřizovaných objednávek. U Auditu přístupnosti by neměl přesáhnout tři týdny. Informujte se, v jakém časovém horizontu jsme schopni vaši zakázku vyřídit.