Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Aktuality

Aktuality

Přístupnost elektronických dokumentů a Spisová služba

Od února 2022 vstoupila v platnost novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

Od února 2022 vstoupila v platnost novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, která mimo jiné specifikuje povinnost technické přístupnosti elektronických dokumentů při výkonu spisové služby na úřadech, jež zastřešuje veškerou práci s dokumenty na úřadech. V praxi se to týká všech elektronických dokumentů, které musí obsahovat tzv. textovou vrstvu a další prvky, díky kterým jsou přístupné asistivní technologii (jako jsou např. odečítače obrazovky).

Detailnější a přehledný popis viz:

Pro potřeby běžnými aplikacemi generovaných přístupných dokumentů MS Office nebo PDF srovnej např. kapitolu:

Specifickým případem jsou komplexní informační systémy používané pro celý proces generování i správy dokumentů, kde část zajištění konečné přístupnosti závisí na připravenosti technologie takové dokumenty vytvářet. I v tomto případě ale musí jejich nástroje autor výsledného dokumentu správně používat.

Této problematice se věnuje připravovaný dokumen:

Přidáno: 28. 2. 2022 - Novinky - Trvalý odkaz

Metodický pokyn k zákonu o přístupnosti

Ministerstvo vnitra ČR vydalo v dubnu 2019 Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Ministerstvo vnitra ČR vydalo v dubnu 2019 Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Ten podává vysvětlení pojmů, orientuje uživatele ve struktuře metodiky WCAG, a prezentuje český překlad pravidel s jejich kritérii úspěšnosti / přístupnosti. Součástí je i vzorový dokument Prohlášení o přístupnosti.

Přidáno: 4. 5. 2019 - Novinky - Trvalý odkaz

19. ročník INSPO (Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami)

    Do našeho právního řádu přichází nový zákon upravující přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, který je založen na již dříve schválené směrnici Evropského parlamentu. Jak konkrétně se tyto předpisy projeví v našem každodenním životě? Které organizace budou mít za povinnost provozovat své weby a aplikace v souladu s požadavky na přístupnost? Jak je přístupnost definována po technické stránce? Jak můžeme přístupnost vymáhat tam, kde se pravidla nedodržují? Těmto otázkám, ale i dalším aspektům nového zákona o přístupnosti se věnuje tento příspěvek.

  • Nový zákon o přístupnosti. Jaký bude mít dopad na uživatele? (PDF; 512 kB)

Přidáno: 8. 4. 2019 - Novinky - Trvalý odkaz