Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Metodiky

Metodiky

Metodik přístupnosti se zrodila řada. Můžete se seznámit s těmi nejznámějšími. Z nich se WCAG v současnosti prosadilo jako nejpřehlednější a univerzální vodítko, nabízející komplexní infrastrukturu informací. Tato metodika je také ve verzi 2.1 normativní pro realizaci a ověření přístupnost webového obsahu dle Zákona č. 99/2019 Sb.

Standardy a metodiky

Metodický pokyn k zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Metodický pokyn vydaný MV ČR v roce 2019 k zákonu č. 99/2019 Sb., podává vysvětlení pojmů, orientuje uživatele ve struktuře metodiky WCAG, a prezentuje český překlad pravidel s jejich kritérii úspěšnosti / přístupnosti -  WCAG 2.1.

Je vodítkem pro realizaci přístupného webového obsahu, mobilních aplikací a elektronických dokumentů podle platného standardu i legislativních požadavků v ČR.

Význam zavedení "Metodického pokynu" a jeho spojení se WCAG spočívá v referencích na další infrastrukturu dokumentu WCAG, které vedou ke konkrétním instrukcím a návodům, jak při zpracování požadované potřeby fungování a prezentování obsahu postupovat, a jak je správně a vhodně provést.

WCAG 2.1

Informační technologie, a s nimi i webový obsah, prochází vývojem, na který reagují aktualizace metodik a standardů. Během deseti let (od r. 2008), kdy bylo WCAG 2.0 široce přijatou a užívanou metodikou, narůstal zájem a potřeba reagovat na nové výzvy, a zároveň snaha posílit ty oblasti v přístupnosti, které se v předchozím období mohly zdát v metodice upozaděny. Nová verze Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 reaguje na tyto potřeby a doplňuje vzniklé mezery zvláště ve třech oblastech:

  • mobilní technologie
  • cílová skupina slabozrakých
  • cílová skupina s kognitivními poruchami

WCAG 2.1 nemění předchozí verzi, ale upřesňuje, rozšiřuje a doplňuje ji. Roku 2018 se tato verze metodiky stává kandidátem na doporučení (Candidate Recommendation) konsorcia W3C.

WCAG 2.0

Metodika Web Content Accessibility Guidelines 2.0 z roku 2008 odpovídala stavu a fungování webového obsahu dané dekády.  Pokud chcete své stránky zpřístupnit, doporučujeme použít aktualizovanou metodiku WCAG 2.1. Pro zájemce jsme připravili neoficiální překlad do češtiny.

WAI-ARIA 1.1

Metodika Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 přináší specifikaci k doplnění chybějící sémantiky pro zlepšení přístupnosti dynamických webových aplikací i statických HTML stránek.

Metodika Blind Friendly Web 2.3

Naše vlastní metodika je již zastaralá, a přestože může upozornit na problémová místa webového obsahu, je v současnosti nutné orientovat se dle aktuální a komplexní metodiky WCAG 2.1.

Pravidla přístupnosti MV ČR (platná do r. 2019)

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) byla platnými a závaznými pravidly pro weby veřejné správy do roku 2019.

Pravidla v ní obsažená však již dnes bohužel ve všech ohledech neodpovídají aktuálním požadavkům na reálnou přístupnost webů a proto i s webem, který vyhlášce o přístupnosti vyhovuje, mohou mít hadicapovaní uživatelé problémy.

Tato pravidla byla v roce 2019 nahrazena Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Více k tématu reálné přístupnosti

Pravidla přístupnosti MI ČR (platná do r.2008)

Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu verze 1.0, která vznikla v roce 2004 na Ministerstvu informatiky a byla používána jako doporučující materiál pro tvorbu webových stránek institucí veřejné správy až do roku 2008, kdy začala platit vyhláška o přístupnosti.

WCAG 1.0

Metodika Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 z roku 1999 je první celosvětovou uznávanou metodikou. Posloužila jako základ pro vytvoření celé řady dalších metodik přístupnosti. V dnešní době je již zastaralá a nedoporučujeme ji proto používat.

Manifest Dogma W4

Manifest Dogma W4 (W4D) vznikl v roce 2003 jako soukromá iniciativa skupiny webdesignérů - Petra Staníčka, Marka Prokopa, Pavla Kouta a Martina Kopty. Jeho cílem je vytyčení strategie pro tvorbu webů podle přísně vymezených pravidel, ne definovat obecně závazné normy. Pouze předepisuje jeden z mnoha možných způsobů tvorby webu.

Tip na závěr

Metodiky přístupnosti jsou jistě prospěšné a užitečné. Často se ale jedná o materiály o desítkách stran a právě jejich rozsah může od přístupnosti řadu lidí odrazovat. Navíc implementovat některé požadavky může být časově i finančně náročné. S kolegy jsme proto připravili krátký a přehledný soupis toho nejdůležitějšího, co je z hlediska přístupnosti potřeba. Jedná se o věci, které jsou aktuálně z hlediska přístupnosti docela zásadní, ale jejich realizace současně není nijak složitá.