Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Metodiky

Metodiky

Metodik přístupnosti se zrodila řada. Můžete se seznámit s těmi nejznámějšími. Z nich se WCAG v současnosti prosadilo jako nejpřehlednější a univerzální vodítko, nabízející komplexní infrastrukturu informací. Tato metodika je také ve verzi 2.1 normativní pro realizaci a ověření přístupnost webového obsahu dle Zákona č. 99/2019 Sb.

Webové  standardy

Metodický pokyn k zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Metodický pokyn vydaný MV ČR v roce 2019 k zákonu č. 99/2019 Sb., podává vysvětlení pojmů, orientuje uživatele ve struktuře metodiky WCAG, a prezentuje český překlad pravidel s jejich kritérii úspěšnosti / přístupnosti -  WCAG 2.1.

Je vodítkem pro realizaci přístupného webového obsahu, mobilních aplikací a elektronických dokumentů podle platného standardu i legislativních požadavků v ČR.

Význam zavedení "Metodického pokynu" a jeho spojení se WCAG spočívá v referencích na další infrastrukturu dokumentu WCAG, které vedou ke konkrétním instrukcím a návodům, jak při zpracování požadované potřeby fungování a prezentování obsahu postupovat, a jak je správně a vhodně provést.

Norma EN 301 549

Základní specifikací pro přístupnost webového obsahu, dokumentů a mobilních aplikací je evropská norma EN 301 549. Tato norma byla v první verzi přijata roku 2015 a je podkladem pro zákony o přístupnosti v zemích EU, ale např. také v Kanadě. Rozsahem zaměření pokrývá široké spektrum ICT. Od verze 2.1.2 z roku 2018 staví v oblasti přístupnosti webového obsahu, dokumentů a mobilních aplikací na WCAG 2.1, a doplňuje je dodatečnými požadavky zohledňujícími širší potřeby uživatelů asistivních technologií. V České republice na ni odkazuje zákon o přístupnosti č. 99/2019 Sb.

WCAG 2.1

Informační technologie, a s nimi i webový obsah, prochází vývojem, na který reagují aktualizace metodik a standardů. Během deseti let (od r. 2008), kdy bylo WCAG 2.0 široce přijatou a užívanou metodikou, narůstal zájem a potřeba reagovat na nové výzvy, a zároveň snaha posílit ty oblasti v přístupnosti, které se v předchozím období mohly zdát v metodice upozaděny. Nová verze Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 reaguje na tyto potřeby a doplňuje vzniklé mezery zvláště ve třech oblastech:

  • mobilní technologie
  • cílová skupina slabozrakých
  • cílová skupina s kognitivními poruchami

WCAG 2.1 nemění předchozí verzi, ale upřesňuje, rozšiřuje a doplňuje ji. Roku 2018 se tato verze metodiky stává kandidátem na doporučení (Candidate Recommendation) konsorcia W3C.

WAI-ARIA 1.1

Metodika Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2 přináší specifikaci k doplnění chybějící sémantiky pro zlepšení přístupnosti dynamických webových aplikací i statických HTML stránek.

Archiované dokumenty

WCAG 2.0

Metodika Web Content Accessibility Guidelines 2.0 z roku 2008 odpovídala stavu a fungování webového obsahu dané dekády.  Pokud chcete své stránky zpřístupnit, doporučujeme použít aktualizovanou metodiku WCAG 2.1. Pro zájemce jsme připravili neoficiální překlad do češtiny.

Metodika Blind Friendly Web 2.3

Naše vlastní metodika je již zastaralá, a přestože může upozornit na problémová místa webového obsahu, je v současnosti nutné orientovat se dle aktuální a komplexní metodiky WCAG 2.1.

Pravidla přístupnosti MV ČR (platná do r. 2019)

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) byla platnými a závaznými pravidly pro weby veřejné správy do roku 2019.

Pravidla v ní obsažená však již dnes bohužel ve všech ohledech neodpovídají aktuálním požadavkům na reálnou přístupnost webů a proto i s webem, který vyhlášce o přístupnosti vyhovuje, mohou mít hadicapovaní uživatelé problémy.

Tato pravidla byla v roce 2019 nahrazena Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Více k tématu reálné přístupnosti

Pravidla přístupnosti MI ČR (platná do r.2008)

Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu verze 1.0, která vznikla v roce 2004 na Ministerstvu informatiky a byla používána jako doporučující materiál pro tvorbu webových stránek institucí veřejné správy až do roku 2008, kdy začala platit vyhláška o přístupnosti.

WCAG 1.0

Metodika Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 z roku 1999 je první celosvětovou uznávanou metodikou. Posloužila jako základ pro vytvoření celé řady dalších metodik přístupnosti. V dnešní době je již zastaralá a nedoporučujeme ji proto používat.

Manifest Dogma W4

Manifest Dogma W4 (W4D) vznikl v roce 2003 jako soukromá iniciativa skupiny webdesignérů - Petra Staníčka, Marka Prokopa, Pavla Kouta a Martina Kopty. Jeho cílem je vytyčení strategie pro tvorbu webů podle přísně vymezených pravidel, ne definovat obecně závazné normy. Pouze předepisuje jeden z mnoha možných způsobů tvorby webu.

Tip na závěr

Metodiky přístupnosti jsou jistě prospěšné a užitečné. Často se ale jedná o materiály o desítkách stran a právě jejich rozsah může od přístupnosti řadu lidí odrazovat. Navíc implementovat některé požadavky může být časově i finančně náročné. S kolegy jsme proto připravili krátký a přehledný soupis toho nejdůležitějšího, co je z hlediska přístupnosti potřeba. Jedná se o věci, které jsou aktuálně z hlediska přístupnosti docela zásadní, ale jejich realizace současně není nijak složitá.