Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Testování přístupnosti » Audit přístupnosti

Audit přístupnosti

Při testu přístupnosti zjišťujeme nedostatky tak, jak je vnímá reálný uživatel s nějakým omezením v přístupu k webovému obsahu nebo mobilní aplikaci, ať už se zrakovým, sluchovým, motorickým nebo kognitivním, ale také třeba čelícím aktuálním překážkám daným okolnostmi, vizuálními podmínkami, omezením na určitý způsob interakce.

Testujeme přístupnost:

 • webových prezentací a aplikací
 • mobilních aplikací (na platformě Android i iOS)
 • dokumentů MS Office
 • dokumentů PDF
 • multimédií

Posoudíme, zda váš web nebo aplikace vyhovuje standardním požadavkům na přístupnost, mezi které patří například ovladatelnost z klávesnice, vhodné strukturování obsahu, relevantní alternativní textové popisky u grafických objektů, dostatečný barevný kontrast, konzistentní navigace či přístupné tabulky a formuláře.

Všímáme si také obecnějších oblastí souvisejících s přístupností obsahu, jako je orientace v obsahu a srozumitelnost sdělovaných informací.

Součástí testu jsou také externí dokumenty, jako jsou formáty MS Office, a pak zvláště formát PDF nebo multimediální audiovideo obsah, pokud sděluje důležité informace.

Standard testů

Naše testování se zakládá na normě EN 301 549 - V3.2.1 - Accessibility requirements for ICT products and services (PDF; 2,18 MB), odkazované Zákonem o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (Zákon č. 99/2019 Sb.) z roku  2019, která je navázána na uznávanou a všeobecně přijímanou metodiku WCAG 2.1. Klademe při tom důraz na reálnou přístupnost danou skutečnými potřebami různých skupin uživatelů.

Norma EN 301 549 je zákonem implementována prostřednictvím Metodického pokynu MVČR. Ten podává vysvětlení pojmů a orientaci ve struktuře metodiky WCAG, a prezentuje český překlad pravidel s jejich kritérii úspěšnosti / přístupnosti. Součástí je i vzorový dokument "Prohlášení o přístupnosti".

Postup

Na základě praktické zkušenosti s přístupností webového obsahu a mobilních aplikací, aktivního ovládání a používání asistivních technologií (jako jsou Jaws, NVDA, Orca, TalkBack nebo VoiceOver), a orientace v technice tvorby webu nebo aplikací, a ve standardech a doporučeních pro přístupnost, vám poskytneme zprávu „Audit přístupnosti“ o výsledku testu s popisem problémových míst cíleně vybraných stránek portálu nebo aplikace, reprezentujících důležité části aplikace z hlediska obsahu a funkcionality, a navrhneme tipy z informačních zdrojů světové komunity profesionálů, věnující se přístupnosti, jak zjištěné nedostatky napravit.

I když je název projektu označen titulem „BlindFriendly“, řada momentů přístupnosti přesahuje okruh nevidomých, nebo slabozrakých uživatelů. Ve skutečnosti při testování zahrnujeme širokou škálu interakce s ITs. Vnímatelnost, ovladatelnost klávesnice, možnost zvětšit obsah bez ztráty kontextu a funkcionality.  Jsou tu prvky, které využijí např. stárnoucí uživatelé, kterým slábne zrak a mají omezenější pohyblivost rukou, nebo uživatelé na jiných zobrazovacích zařízeních, než je monitor stolního PC, nebo kteří jsou vystaveni různým okolnostem a podmínkám prostředí.

Výstup testu přístupnosti

je dokument Audit přístupnosti, ve kterém budete mít k dispozici tuto strukturu informací:

 • CO (Popis aktuálního stavu)
 • PROČ (Komentář k danému bodu)
 • JAK (Příklady k řešení, Doporučení)

Konkrétně to znamená, že vám sdělíme:

 • CO: specifikujeme, přesně určíme, které oblasti a prvky vaší webové prezentace nebo aplikace mají slabá místa, a mohou představovat překážku v přístupu k vašemu obsahu
 • PROČ: popíšeme chybné místo, určíme, v čem spočívá závada v kódu
 • JAK: navrhneme vám konkrétní způsoby řešení či tipy ze zdrojů informací komunity věnující se přístupnosti webového obsahu a aplikací

Druhou částí je pak zpráva dle zákona o přístupnosti, která informuje v bodech dle osnovy normy (EN 301 549) o splnění nebo nesplnění daného požadavku, s odkazem na detailnější popis v první části zprávy.

Audit přístupnosti je placenou službou a její cena se stanovuje individuálně v závislosti na vašich požadavcích. Cena vychází z pevně stanovené hodinové sazby, viz ceník služby.