Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Další zdroje » Články » Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům?

Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům?

Titulní strana časopisu Veřejná správa 11/01

V současnosti se pro stále větší skupinu zrakově postižených uživatelů stává práce s osobním počítačem a s Internet běžnou záležitostí. K tomuto rozšíření výraznou měrou přispělo zdokonalení odečítacích programů, které nevidomým zpřístupňují práci s počítačem v prostředí Windows a tedy i s Internetem. Odečítací programy převádí textovou informaci do hlasové podoby nebo do slepeckého písma. Mezi zrakově postižené uživatele osobních počítačů patří i lidé se zbytky zraku, kterým zpřístupňují informace z obrazovky tzv. softwarové lupy. Slabozraký uživatel tak "vidí" jen část obrazovky. Zrakově postižení uživatelé pracují s počítačem a s Internetem daleko pomaleji, ale samostatně. S počítačem nemusí být závislí na tom, kdo a kdy jim co přečte, namluví na kazety nebo "přepíše" do slepeckého písma. Počítače znamenají v životě zrakově postižených občanů skutečnou revoluci.

Zrakově postižení uživatelé dnes běžně používají elektronickou poštu, která jim velmi ulehčila komunikaci s okolím, jsou přihlášeni v elektronických konferencích.Také se snaží vyhledávat informace na webu.

A zde může uživatel narazit na překážky.

Zatímco naučit se používat elektronickou poštu není pro nevidomého problém a záleží pouze na možnostech odečítacího programu, který nevidomý používá, při získávání informací z webu naráží na spoustu bariér, které jsou pro něj mnohdy nepřekonatelné.

Prezentace, které jsou na webu, se od sebe mohou velmi lišit - od jednoduchých stránek s převahou textových informací a minimem grafiky až po stránky tvořené pomocí JavaScriptu, Javy a Flashe. Z této různorodosti vyplývá, že ne všechny stránky jsou přístupné zrakově postiženým.

A právě tady by měl pomoci projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých nazvaný Blind Friendly Web.

Naší první aktivitou bylo zřízení portálu Blind Friendly, kde je možné najít seznam stránek, které jsou čitelné pro zrakově postižené. Správcům "oceněných" webů je zaslán e-mail s informací o zařazení na tento portál a je jim také zasláno logo projektu Blind Friendly Web, které si mohou vystavit na webu a dát tak návštěvníkům stránek najevo, že jejich web je přístupný i pro zrakově postižené.

Cílem projektu v žádném případě není snaha přinutit tvůrce stránek kompletně předělávat mnohdy velmi rozsáhlé weby - ve většině případů stačí velmi málo zásahů do zdrojového kódu a web se stane přístupný i pro zrakově postižené uživatele. Jako příklad lze uvést zařazení stručných a výstižných alternativních popisků ke grafickým prvkům, použitých na webu, možnost posunu po odkazech pomocí tabelátoru či používání relativních hodnot místo absolutních při definici velikostí.

Metodický návod, který je součástí tohoto čísla časopisu Veřejná správa, je souhrnem doporučení, jak by měl web přístupný pro zrakově postižené vypadat. Věříme, že bude pro tvůrce stránek užitečným pomocníkem při tvorbě stránek a pomůže při odstraňování bariér, se kterými by se mohl zrakově postižený návštěvník na stránkách setkat.

Internetové prezentace státní správy a samosprávy mají k bezbariérovosti velmi blízko, neboť cílem těchto prezentací je podávat občanům textové informace. Proto již dnes je na portálu Blind Friendly celá řada odkazů na krajské, okresní a městské úřady a vládní instituce. Pokud mezi nimi nejste, neváhejte a spojte se s námi. Najdete nás také na konferenci "Internet ve státní správě a samosprávě", která se koná v Hradci Králové ve dnech 25. - 26. 3. 2002 (www.isss.cz).

HANA BUBENÍČKOVÁ
RADEK PAVLÍČEK
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Brno
info@brno.braillnet.cz