Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Kontakt » Realizátoři

Realizátoři

Projekt Blind Friendly Web realizuje TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Nabízíme komplex poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, sociálně terapeutických, sociálně aktivizačních služeb.

Na projektu Blind Friendly Web se podílí pracovníci Centra pomůcek a informatiky (CPI), které je významným oddělením společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. CPI je největší svého druhu v České republice, asistivním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku se aktivně věnuje od počátku svého založení, kdy navázalo na služby, které jsou v Brně poskytovány od roku 1994. Našimi kurzy práce s PC pro nevidomé ročně projde cca 60 klientů, odučíme přibližně 1 500 hodin, každoročně poskytneme kolem 600 jednorázových konzultací pro asi 220 klientů v souhrnné délce cca 300 hodin.

Od roku 2007 je CPI akreditovaným střediskem pro ECDL testování.

Kromě výuky se věnujeme i metodické činnosti, testování nových kompenzačních pomůcek či přípravě výukových materiálů (hmatová cvičebnice, jediná svého druhu v celé ČR, vznikla právě u nás).

CPI disponuje týmem zkušených lektorů, z nichž více jak polovina jsou těžce zrakově postižení.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (dále SONS) je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) s celostátní působností, které vzniklo 16.6.1996 sloučením obou do té doby působících občanských sdružení, České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR.

Základním posláním SONS je sdružovat a hájit zájmy lidí s těžkým postižením zraku. K tomu slouží bohatá spolková činnost v několika desítkách odboček po celém území České republiky. SONS takto sdružuje přes 10 000 členů.

Druhým pilířem působení SONS jsou střediska, poskytující odborné služby. Tyto služby jsou poskytovány bez ohledu na členství každému, kdo je potřebuje a rozhodne se je využít v nabízené podobě. Z nabízených služeb se jedná o poradenství, kurzy PC pro zrakově postižené, odstraňování bariér a další specifické služby. SONS vydává časopis Zora s mnoha tématicky zaměřenými přílohami, provozuje středisko výcviku vodicích psů, prodejny kompenzačních pomůcek, organizuje tématicky zaměřené kluby - prostě učí nevidomé žít ve tmě.

Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které založila za účelem poskytování vybraných sociálních služeb (rehabilitace, rekvalifikace, aktivizace, asistence, podpora pracovního uplatnění, a další) vytváří ucelený systém služeb pro zrakově postižené na celém území ČR.

SONS se na realizaci projektu podílela do 31. 12. 2010.