Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Další zdroje » Články » Naše účast na ISSS 2014

Naše účast na ISSS 2014

Ve dnech 7. a 8. dubna 2014 jsme se již po čtrnácté zúčastnili konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové díky vstřícnosti společnosti Triada, s.r.o., které touto cestou moc děkujeme.

Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) se stala pro projekt Blind Friendly Web jednou z klíčových osvětových aktivit směrem k veřejnosti. Důvodem je zaměření konference na státní správu a samosprávu, protože informace určené všem občanům, prezentované orgány státní správy a samosprávy, by měly být v maximální možné míře přístupné všem občanům.

Prezentační stánek

V letošním roce se nám podařilo domluvit začlenění našeho prezentačního stánku do expozice Ministerstva vnitra, které má přístupnost ve své gesci. Větší a prostorově otevřené prezentační místo nám umožnila rozšířit nabídku našich prezentačních aktivit. Kromě Poradny pro přístupnost, v níž mohli zájemci s konzultovat vše, co je ohledně této tématiky zajímá, eventuálně si pod odborným vedením sami vyzkoušet, jak jsou na tom s přístupností jejich weby, dokumenty či formuláře jsme účastníkům konference nabídli iprezentaci formou zážitku, kdy si mohli vyzkoušet simulační brýle, prohlédnout obrazový katalog zrakových vad nebo si zkusit s klapkami na očích složit skládačku nebo chůzi s bílou holí.

Příspěvky do programu konference

Kromě prezentačního stánku jsme přispěli do programu konference i několika příspěvky s tematikou přístupnosti.

Biblioweb 2014

V letošním ročníku jsme opět hodnotili dvoukolově. Z původních 41 webů jich do druhého kola postoupilo 30, u kterých jsme se opět zaměřili na reálnou přístupnost webu. Byl posuzován dostatečný barevný kontrast, strukturování obsahu pomocí nadpisů a seznamů, použití technologií přístupnou formou, přístupnost formulářů, přítomnost skryté navigace, relevantní alternativní textové popisky u grafických prvků, relevantní titulky stránek a konzistentnost navigace. Zrakově postižení testeři pak do hodnocení zahrnuli i použitelnost webu pro uživatele s těžkým zrakovým postižením, vlastní zkušenosti s prací s webovými stránkami a k testování použili konkrétní asistivní technologie (hlasové výstupy, softwarové lupy, braillské řádky) – s webem tedy pracovali pro ně běžným způsobem.

Cenu za nejlepší bezbariérový web v soutěži Biblioweb 2014 jsme navrhli udělit webu Městské knihovny v Ústí nad Orlicí.

Zlatý erb 2014

V letošním ročníku soutěže jsme testovali 29 webů měst a obcí z hlediska přístupnosti pro návštěvníky s těžkým zdravotním postižením. Vzhledem ke složení našeho týmu testerů byl důraz kladen především na přístupnost pro těžce zrakově postižené návštěvníky.

Při testování jsme se opět zaměřili na tzv. reálnou přístupnost, která nejlépe odráží skutečné potřeby handicapovaných uživatelů webu. Weby, které se dostaly do finále soutěže, měly z hlediska přístupnosti různou úroveň. S potěšením ale můžeme konstatovat, že weby nevykazovaly fatální nedostatky v technických aspektech přístupnosti a žádný z webů nedostal za přístupnost 0 bodů. Nejhorší hodnocení na stupnici od 0 do pěti bodů byly 2 body. Jako pozitivní věc vnímáme přítomnost mobilních verzí, které umožňují uživatelům získávání informací a pohodlnou práci s webem i na stále častěji používaných mobilních zařízeních.

Problematická stále zůstává orientace ve velkém množství dat, které jsou na webech měst a obcí prezentovány a nepřístupnost prezentovaných dokumentů.

Na zvláštní cenu za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb jsme nominovali web obce Roštění v kategorii obce a města Bruntál v kategorii měst. Obě sídla získala ve svých kategoriích od jednotlivých testerů nejvíce nominací.

Garant soutěží pro kritérium přístupnosti

Garantem obou soutěží pro kritérium přístupnosti je obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s., která projekt Blind Friendly Web realizuje a hradí náklady spojené s testováním tohoto kritéria.
Společnost nabízí celou řadu bezplatných i placených služeb nejen v oblasti přístupnosti webu. Bližší informace najdete v případě zájmu v sekci Služby.

Fotogalerie

ISSS 2014, 7. a 8. dubna 2014 - fotogalerie na Flickru