Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Další zdroje » Články » Naše účast na ISSS 2016

Naše účast na ISSS 2016

Účast na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) je jednou z osvětových aktivit projektu Blind Friendly Web směrem k veřejnosti. Důvodem je zaměření konference na státní správu a samosprávu, protože informace určené všem občanům, prezentované orgány státní správy a samosprávy, by měly být v maximální možné míře přístupné všem občanům.

V pondělí 4. dubna 2016 jsme se již po šestnácté zúčastnili konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové díky vstřícnosti společnosti Triada, s.r.o., které touto cestou moc děkujeme.

Příspěvky do programu konference

Do programu konference jsme přispěli i dvěma příspěvky s tématikou přístupnosti:

  • ve Visegrádském salonku od 14:40 v rámci bloku e-Accessibility
  • v Labském sále od 18:00 v rámci bloku Setkání vítězů soutěží Zlatý erb a Biblioweb

Biblioweb 2016

V letošním ročníku jsme opět hodnotili dvoukolově. Z původních 28 webů jich do druhého kola postoupilo 27, u kterých jsme se opět zaměřili na reálnou přístupnost webu. Byl posuzován dostatečný barevný kontrast, strukturování obsahu pomocí nadpisů a seznamů, použití technologií přístupnou formou, přístupnost formulářů, přítomnost skryté navigace, relevantní alternativní textové popisky u grafických prvků, relevantní titulky stránek a konzistentnost navigace. Zrakově postižení testeři pak do hodnocení zahrnuli i použitelnost webu pro uživatele s těžkým zrakovým postižením, vlastní zkušenosti s prací s webovými stránkami a k testování použili konkrétní asistivní technologie (hlasové výstupy, softwarové lupy, braillské řádky) – s webem tedy pracovali pro ně běžným způsobem.

Cenu za nejlepší bezbariérový web v soutěži Biblioweb 2016 jsme navrhli udělit webu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Zlatý erb 2016

V letošním ročníku soutěže jsme testovali 23 webů měst a obcí z hlediska přístupnosti pro návštěvníky s těžkým zdravotním postižením. Vzhledem ke složení našeho týmu testerů byl důraz kladen především na přístupnost pro těžce zrakově postižené návštěvníky.

Při testování jsme se opět zaměřili na tzv. reálnou přístupnost, která nejlépe odráží skutečné potřeby handicapovaných uživatelů webu. Weby, které se dostaly do finále soutěže, měly z hlediska přístupnosti různou úroveň. S potěšením ale můžeme konstatovat, že weby nevykazovaly fatální nedostatky v technických aspektech přístupnosti a žádný z webů nedostal za přístupnost 0 bodů. Nejhorší hodnocení na stupnici od 0 do pěti bodů byly 2,5 bodu. Jako pozitivní věc vnímáme přítomnost mobilních verzí, které umožňují uživatelům získávání informací a pohodlnou práci s webem i na stále častěji používaných mobilních zařízeních.

Problematická stále zůstává orientace ve velkém množství dat, které jsou na webech měst a obcí prezentovány a nepřístupnost prezentovaných dokumentů.

Na zvláštní cenu za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb jsme nominovali web obce Roštění v kategorii obce a města Bučovice v kategorii měst.

Garant soutěží pro kritérium přístupnosti

Garantem obou soutěží pro kritérium přístupnosti je obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s., která projekt Blind Friendly Web realizuje a hradí náklady spojené s testováním tohoto kritéria.
Společnost nabízí celou řadu bezplatných i placených služeb nejen v oblasti přístupnosti webu. Bližší informace najdete v případě zájmu v sekci Služby.