Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Služby » Uživatelský test přístupnosti

Uživatelský test přístupnosti

Při uživatelském testu přístupnosti zjišťujeme příslušné nedostatky tak, jak je vnímá reálný uživatel s nějakým omezením v přístupu k webovému obsahu, zvláště uživatel s těžkým postižením zraku.

Posoudíme, zda váš web vyhovuje standardním požadavkům na přístupnost, mezi které patří například ovladatelnost z klávesnice, vhodné strukturování obsahu stránek, relevantní alternativní textové popisky u grafických objektů, dostatečný barevný kontrast, konzistentní navigace či přístupné tabulky a formuláře.

Všímáme si také obecnějších oblastí souvisejících s přístupným obsahem, jako je orientace v obsahu a srozumitelnost sdělovaných informací.

Součástí testu jsou také externí dokumenty, jako jsou formáty DOC, a pak zvláště formát PDF nebo multimediální obsah, pokud sděluje důležité informace.

Vycházíme z Pravidel tvorby přístupného webu, která jsou součástí vyhlášky k Zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a z metodiky WCAG 2.0 (En/Original; český překlad), s důrazem na reálnou přístupnost, ke které nemusí vést naplnění formální litery zákona.

Na základě praktické zkušenosti s přístupností webového obsahu, aktivního ovládání a používání asistivních technologií (jako jsou Jaws, Magic, NVDA nebo Orca), a orientace v technice tvorby webu a ve standardech a doporučeních pro přístupnost, vám poskytneme zprávu o výsledku testu s popisem problémových míst cíleně vybraných stránek portálu, reprezentujících důležité části webu z hlediska obsahu a funkcionality, a navrhneme tipy z informačních zdrojů světové komunity profesionálů, věnující se přístupnosti webu, jak zjištěné nedostatky napravit.

I když je název projektu označen titulkem BlindFriendly, řada momentů přesahuje okruh nevidomých, nebo slabozrakých uživatelů. Ovladatelnost z klávesnice, možnost zvětšit obsah bez ztráty kontextu a funkcionality, jsou např. body, které využijí např. stárnoucí uživatelé, kterým slábne zrak a mají omezenější pohyblivost rukou, nebo uživatelé na jiných zobrazovacích zařízeních, než je monitor stolního PC.

Výstupem Uživatelského testu přístupnosti je:

Protokol z uživatelského testu přístupnosti, ve kterém budete mít k dispozici tuto strukturu informací:

  • PROČ (Komentář k tomuto bodu)
  • CO (Popis aktuálního stavu)
  • JAK (Příklady k řešení, Závěr, Doporučení)

Konkrétně to znamená, že vám sdělíme:

  • PROČ: jsou konkrétní sledované body, oblasti webové prezentace pro přístupnost důležité
  • CO: specifikujeme, přesně určíme, které oblasti a prvky vaší webové prezentace mají slabá místa, a mohou představovat překážku v přístupu k obsahu vašeho webu
  • JAK: navrhneme vám konkrétní způsoby řešení či tipy ze zdrojů informací komunity věnující se přístupnosti webového obsahu a aplikací

Uživatelský test přístupnosti je placenou službou a její cena se stanovuje individuálně v závislosti na Vašich požadavcích. Cena vychází z pevně stanovené hodinové sazby, viz ceník služeb.