Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Služby » Uživatelský test přístupnosti

Uživatelský test přístupnosti

Při uživatelském testu přístupnosti zjišťujeme nedostatky tak, jak je vnímá reálný uživatel s nějakým omezením v přístupu k webovému obsahu, ať už zrakovým, sluchovým, motorickým nebo kognitivním, ale také třeba čelící aktuálním překážkám daným okolnostmi, vizuálními podmínkami, omezením na určitý způsob interakce.

Posoudíme, zda váš web vyhovuje standardním požadavkům na přístupnost, mezi které patří například ovladatelnost z klávesnice, vhodné strukturování obsahu stránek, relevantní alternativní textové popisky u grafických objektů, dostatečný barevný kontrast, konzistentní navigace či přístupné tabulky a formuláře.

Všímáme si také obecnějších oblastí souvisejících s přístupným obsahem, jako je orientace v obsahu a srozumitelnost sdělovaných informací.

Součástí testu jsou také externí dokumenty, jako jsou formáty DOC, a pak zvláště formát PDF nebo multimediální obsah, pokud sděluje důležité informace.

Naše testování se zakládá na normě ETSI EN 301 549 - V2.1.2 - Accessibility requirements for ICT products and services (PDF; 1,86 MB), odkazované Zákonem o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (Zákon č. 99/2019 Sb.) z roku  2019, která je navázána na uznávanou a všeobecně přijímanou metodiku WCAG 2.1. Klademe při tom důraz na reálnou přístupnost danou skutečnými potřebami různých skupin uživatelů.

Norma EN 301 549 je zákonem implementována prostřednictvím Metodického pokynu MVČR. Ten podává vysvětlení pojmů a orientaci ve struktuře metodiky WCAG, a prezentuje český překlad pravidel s jejich kritérii úspěšnosti / přístupnosti. Součástí je i vzorový dokument Prohlášení o přístupnosti.

Na základě praktické zkušenosti s přístupností webového obsahu, aktivního ovládání a používání asistivních technologií (jako jsou Jaws, Magic, NVDA nebo Orca), a orientace v technice tvorby webu a ve standardech a doporučeních pro přístupnost, vám poskytneme zprávu o výsledku testu s popisem problémových míst cíleně vybraných stránek portálu, reprezentujících důležité části webu z hlediska obsahu a funkcionality, a navrhneme tipy z informačních zdrojů světové komunity profesionálů, věnující se přístupnosti webu, jak zjištěné nedostatky napravit.

I když je název projektu označen titulkem BlindFriendly, řada momentů přesahuje okruh nevidomých, nebo slabozrakých uživatelů. Ve skutečnosti je tu zahrnuta široká škála interakce s ITs. Ovladatelnost z klávesnice, možnost zvětšit obsah bez ztráty kontextu a funkcionality.  Jsou tu prvky, které využijí např. stárnoucí uživatelé, kterým slábne zrak a mají omezenější pohyblivost rukou, nebo uživatelé na jiných zobrazovacích zařízeních, než je monitor stolního PC, vystaveni různým okolnostem a podmínkám prostředí. Nehledě na ztrátu myši…

Výstupem Uživatelského testu přístupnosti je:

Protokol z uživatelského testu přístupnosti, ve kterém budete mít k dispozici tuto strukturu informací:

  • PROČ (Komentář k tomuto bodu)
  • CO (Popis aktuálního stavu)
  • JAK (Příklady k řešení, Závěr, Doporučení)

Konkrétně to znamená, že vám sdělíme:

  • PROČ: jsou konkrétní sledované body, oblasti webové prezentace pro přístupnost důležité
  • CO: specifikujeme, přesně určíme, které oblasti a prvky vaší webové prezentace mají slabá místa, a mohou představovat překážku v přístupu k obsahu vašeho webu
  • JAK: navrhneme vám konkrétní způsoby řešení či tipy ze zdrojů informací komunity věnující se přístupnosti webového obsahu a aplikací

Druhou částí je pak zpráva dle zákona o přístupnosti, která informuje v bodech dle osnovy normy (EN 301 549) o splnění nebo nesplnění daného požadavku, s odkazem na detailnější popis v první části zprávy ("Protokol"). 

Uživatelský test přístupnosti je placenou službou a její cena se stanovuje individuálně v závislosti na Vašich požadavcích. Cena vychází z pevně stanovené hodinové sazby, viz ceník služeb.