Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » Další zdroje » Články » Naše účast na ISSS 2015

Naše účast na ISSS 2015

Účast na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) je jednou z osvětových aktivit projektu Blind Friendly Web směrem k veřejnosti. Důvodem je zaměření konference na státní správu a samosprávu, protože informace určené všem občanům, prezentované orgány státní správy a samosprávy, by měly být v maximální možné míře přístupné všem občanům.

Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 jsme se již po patnácté zúčastnili konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové díky vstřícnosti společnosti Triada, s.r.o., které touto cestou moc děkujeme.

Prezentační stánek

I v letošním roce byl náš stánek situován do expozice Ministerstva vnitra, které má přístupnost ve své gesci. Kromě Poradny pro přístupnost, v níž mohli zájemci konzultovat vše, co je ohledně této tématiky zajímá, eventuálně si pod odborným vedením sami vyzkoušet, jak jsou na tom s přístupností jejich weby, dokumenty či formuláře, jsme účastníkům konference nabídli i prezentaci formou zážitku, kdy si mohli vyzkoušet simulační brýle, prohlédnout obrazový katalog zrakových vad nebo si zkusit s klapkami na očích zahrát zvukové Pexeso.

Příspěvky do programu konference

Kromě prezentačního stánku jsme přispěli do programu konference i několika příspěvky s tematikou přístupnosti:

  • ve Visegrádském salonku v pondělí 13. 4. 2015 od 15:15 v rámci bloku e-Inclusion
  • v Eliščině sále v pondělí 13. 4. 2015 od 18:30 v rámci bloku Setkání finalistů soutěže Zlatý erb se zveřejněním výsledků a předáváním 2. a 3. cen na druhé a třetím místě včetně zvláštních cen Ministra vnitra za bezbariérový přístup
  • v Eliščině sále dne 14. 4. 2015 od 9:30 v rámci bloku Setkání vítězů soutěží Zlatý erb CZ a Zlatý erb SK

Biblioweb 2015

V letošním ročníku jsme opět hodnotili dvoukolově. Z původních 38 webů jich do druhého kola postoupilo 34, u kterých jsme se opět zaměřili na reálnou přístupnost webu. Byl posuzován dostatečný barevný kontrast, strukturování obsahu pomocí nadpisů a seznamů, použití technologií přístupnou formou, přístupnost formulářů, přítomnost skryté navigace, relevantní alternativní textové popisky u grafických prvků, relevantní titulky stránek a konzistentnost navigace. Zrakově postižení testeři pak do hodnocení zahrnuli i použitelnost webu pro uživatele s těžkým zrakovým postižením, vlastní zkušenosti s prací s webovými stránkami a k testování použili konkrétní asistivní technologie (hlasové výstupy, softwarové lupy, braillské řádky) – s webem tedy pracovali pro ně běžným způsobem.

Cenu za nejlepší bezbariérový web v soutěži Biblioweb 2015 jsme navrhli udělit webu Městské knihovny Litvínov.

Zlatý erb 2015

V letošním ročníku soutěže jsme testovali 27 webů měst a obcí z hlediska přístupnosti pro návštěvníky s těžkým zdravotním postižením. Vzhledem ke složení našeho týmu testerů byl důraz kladen především na přístupnost pro těžce zrakově postižené návštěvníky.

Při testování jsme se opět zaměřili na tzv. reálnou přístupnost, která nejlépe odráží skutečné potřeby handicapovaných uživatelů webu. Weby, které se dostaly do finále soutěže, měly z hlediska přístupnosti různou úroveň. S potěšením ale můžeme konstatovat, že weby nevykazovaly fatální nedostatky v technických aspektech přístupnosti a žádný z webů nedostal za přístupnost 0 bodů. Nejhorší hodnocení na stupnici od 0 do pěti bodů byly 2,5 bodu. Jako pozitivní věc vnímáme přítomnost mobilních verzí, které umožňují uživatelům získávání informací a pohodlnou práci s webem i na stále častěji používaných mobilních zařízeních.

Problematická stále zůstává orientace ve velkém množství dat, které jsou na webech měst a obcí prezentovány a nepřístupnost prezentovaných dokumentů.

Na zvláštní cenu za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb jsme nominovali web obce Nučice v kategorii obce a města Bruntál v kategorii měst. V kategorii měst byla nominace jednoznačná a všichni hodnotitelé se shodli na udělení ceny za nejlepší bezbariérový web městu Bruntál. U obcí byla situace složitější, mezi porotci v této otázce nepanovala shoda a bylo potřeba dalšího detailnějšího posuzování jednotlivých nominovaných webů.

Garant soutěží pro kritérium přístupnosti

Garantem obou soutěží pro kritérium přístupnosti je obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s., která projekt Blind Friendly Web realizuje a hradí náklady spojené s testováním tohoto kritéria.
Společnost nabízí celou řadu bezplatných i placených služeb nejen v oblasti přístupnosti webu. Bližší informace najdete v případě zájmu v sekci Služby.

Fotogalerie

ISSS 2015, 13. a 14. dubna 2015 - fotogalerie na Flickru